AI-experts beginnen zich zorgen te maken om te gevolgen van ‘Artificial Intelligence’. Een open brief die een agenda stelt voor onderzoek naar het voorkomen van negatieve gevolgen, is al door een lange lijst experts ondertekend. Hopelijk leest men die brief ook in Den Haag. De initiatiefnemers voor de open brief constateren dat kunstmatige intelligentie de laboratoriumfase achter zich gelaten heeft; ontwikkelingen op het terrein van AI vertegenwoordigen een steeds grotere economische waarde. De potentiële voordelen van toepassing ervan zijn groot. Uitbannen van ziekte en armoede lijken niet onmogelijk, stellen ze.

via: robotnieuws.blogspot.nl