Op 9 april werd het eindrapport van de STT-toekomstverkenning Van autonome robots tot zilte aardappels, over de toekomst van technologie in de agrifoodsector, gepresenteerd en overhandigd aan Directeur-generaal Hans Hoogeveen van EZ-agro. Deze toekomstverkenning is uitgevoerd door STT-stuurgroep, in samenwerking met een groot aantal stakeholders. Uit het rapport van de verkenning blijkt dat we aan de vooravond staan van grootse technologische ontwikkelingen. Deze zullen een revolutie in de landbouw- en voedselsector (agrifood) veroorzaken. Om in 2050 negen miljard mensen van voedsel te kunnen voorzien en een duurzame toekomst voor de sector te garanderen, is samenwerking bij technologische en sociale innovatie cruciaal, zo stelt het rapport.

Voortvloeiend uit de verkenning namen vier leden van de stuurgroep (LTO Nederland, FME en de federatie van de technische universiteiten, en de WUR) het initiatief een breed platform Agrifoodtech op te richten. Tijdens de conferentie overhandigden zij de initiatiefverklaring aan DG Hoogeveen van. Dit nieuwe platform zal aan de slag gaan op basis van de uitkomsten van de STT-verkenning.
Hoogeveen meldde dat de bewindslieden van EZ de opdracht uit de verkenning zullen oppakken en zegde toe het platform te zullen faciliteren. EZ neemt er zelf ook zitting in.

via: robotnieuws.blogspot.nl