Hasselt verbiedt het bezit en gebruik van drones tijdens Pukkelpop. De stad is bang dat er ongelukken zullen gebeuren. Burgemeester Hilde Claes roept de bevoegde ministers Galant (federaal) en Weyts (Vlaams) op om dringend de wetgeving hieromtrent in orde te brengen. Zoniet dreigt ze ermee om drones te verbieden op alle evenementen op Hasselts grondgebied.

via: robotnieuws.blogspot.nl