In 2030 is werken in de IT-sector zo gecompliceerd dat continue bijscholing tegen die tijd noodzakelijk is, verwacht 65 procent van de Nederlandse IT’ers. Dat komt door de exponentiële technologische ontwikkelingen. Dit blijkt uit het kwalitatief onderzoek van recruitmentorganisatie Hays naar de arbeidsmarkt van de toekomst. De drie opvallendste ontwikkelingen die volgens de werknemers de IT-sector in 2030 vormen: robotisering van de productie, big data-toepassingen en de versmelting van bio-, nano- en high tech-technologie.

Nederland behoort tot de wereldtop van digitale economieën. In 2014 werkten er een kwart miljoen mensen in de IT-sector. Dat deze sector met hoge snelheid innoveert staat voorop, denk aan de opkomst van 3D-printing, the internet of things en big data. De belangrijkste factoren die innovatie remmen zijn privacy en angst voor verandering. Kijkend naar de toekomst, verwacht de ruime meerderheid (58%) van de Nederlandse IT’ers dat 80 procent van de huidige werkzaamheden in 2030 is overgenomen door zelflerende en zelfdenkende virtuele robots. Zij zijn er echter van overtuigd dat de sector nooit geheel zonder mensen kan functioneren. Zo’n 90 procent denkt dat de mensen van groot belang zijn om controle te houden over deze robots.

Rob Teeuwen, teamleider en talent acquisition specialist op het gebied van IT en Sales & Marketing bij Hays Nederland, verwacht dat een aantal banen een prominente rol spelen in de toekomstige IT-sector: “Functies gerelateerd aan het beveiligen van big data zoals Security Auditor of Security Business Analist komen op. Daarnaast is er een groeiende behoefte aan werknemers die big data kunnen interpreteren zoals BI/DWH Reporting Analists. Verder zien we een verschuiving van hardware beheerders naar cloud beheerders, oftewel de Cloud Specialist.” Over het voortbestaan van de huidige functies zijn de starters in de IT-sector erg optimistisch: alle 25 tot 30-jarigen verwachten dat hun functie nog bestaat in 2030. Respondenten tussen de 41 en 50 jaar zijn een stuk minder hoopvol: bijna een kwart (23%) denkt dat hun baan is verdwenen in 2030.

“Wij werken in een sector waarin veranderingen elkaar in rap tempo opvolgen”, zegt Anne van Hal, Global IT Manager SAM, PMO & Communications bij NXP Semiconductors. “Met name de groep tussen de 30 en 40 jaar moet hier mijns inziens actief mee bezig zijn. Zij kunnen financieel wat meer hebben, zijn ervarener en daardoor wat comfortabeler en meer zelfverzekerd. Dat is in beginsel prima, maar de valkuil is dat de noodzaak om de ontwikkelingen bij te houden naar de achtergrond verdwijnt. Het verbaast mij eerlijk gezegd wel hoe weinig mensen in deze leeftijdscategorie hier in onze sector aandacht voor hebben. Het is iets wat ik bij veel organisaties terugzie. Dat er bij veel bedrijven de afgelopen jaren is bezuinigd op scholingsbudget, de werkdruk vaak zeer hoog is en dat managers niet altijd actief stimuleren om een opleiding te volgen, helpt hier niet aan mee.” Opvallend is dat de groep 31 tot 40-jarigen permanente bijscholing het minst urgent vindt. 50 procent geeft aan het bijhouden van technologische ontwikkelingen niet als noodzaak te zien, terwijl van de 25 tot 30-jarigen 90 procent continue opleiding wel noodzakelijk vindt.

Het onderzoek is begin 2015 uitgevoerd onder zo’n 400 professionals werkzaam in de sectoren Oil & Gas, IT en Engineering & Technology. Als onderdeel van het onderzoek raadpleegde Hays futurologen voor een toekomstschets van de arbeidsmarkt in 2030  per sector en werden interviews  afgenomen met specialisten uit de verschillende sectoren.

via: robotnieuws.blogspot.nl