De ‘robotsamenleving’ komt eraan. Robots zullen de arbeidsmarkt steeds meer beïnvloeden. De samenleving staat voor een technologische revolutie en moet zich afvragen hoe daarmee om te gaan, Deze conclusies staan in een woensdag gepresenteerd rapport dat het Rathenau Instituut schreef in opdracht van de Tweede Kamer. Het onderzoek laat zien dat informatietechnologie, zoals robots en internet, bijdraagt aan de groei van arbeidsproductiviteit. De eensgezindheid onder economen dat innovatie niet tot baanverlies leidt, brokkelt echter sinds 2010 af, stelt het instituut.

via: robotnieuws.blogspot.nl