Robots hebben ook rechten. Dat vindt een commissie van het Europees Parlement. Volgens hen is een juridische status voor robots belangrijk om onder meer de aansprakelijkheid bij schade te kunnen regelen. Robots die deelnemen aan de maatschappij, moeten rechtshandelingen kunnen uitvoeren, vindt Rob van den Hoven van Genderen, IT-recht specialist van de VU. ‘Een robot zal de ruimte moeten krijgen om rechtshandelingen te verrichten op het moment dat ‘ie onderdeel gaat uitmaken van de maatschappelijke werkelijkheid, omdat anders de maatschappij stokt.’

via: robotnieuws.blogspot.nl