De TU Delft heeft Martijn Wisse benoemd tot hoogleraar Biorobotica aan de faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen (3mE). Daarmee wordt Wisse de eerste hoogleraar Biorobotica in Nederland. Zijn benoeming versterkt het Delftse onderzoek en onderwijs naar de natuur als inspiratiebron voor het ontwerp van robots, en de samenwerking tussen mens en robot.

‘De (menselijke) biologie dient in dit vakgebied als voorbeeld voor hoe wij robots moeten ontwerpen. Er zijn in de natuur immers genoeg voorbeelden van ‘intelligente’ ontwerpen. Zo hebben we bijvoorbeeld goed gekeken naar de manier waarop pezen aan de botjes van mensenhanden vastzitten.

Met onder meer die kennis hebben we gevoelige robotgrijpers kunnen ontwikkelen die nu daadwerkelijk in de tuinbouw worden ingezet om kwetsbare producten op te pakken en te sorteren.’ 
De biologie is ook op een andere manier van belang voor dit vakgebied. Robots zullen namelijk hoe langer, hoe meer moeten kunnen samenwerken met mensen, in een ‘biologische’ omgeving dus.

Wisse erkent dat er nog genoeg wetenschappelijke uitdagingen zijn bij de verdere ontwikkeling van de robotica. Hij licht er één voorbeeld uit. ‘De menselijke sensoren (ogen, oren e.d.) zijn eigenlijk veel te onnauwkeurig en te traag voor de prestaties die we leveren. Blijkbaar compenseren we op een of andere manier de foutjes in onze ‘sensorgegevens’. De magie zit hem daarbij in training. We leren te compenseren. We willen dat principe ook overbrengen op onze robots.’ ‘Verder is het een cruciale wetenschappelijke uitdaging om alle aspecten van robotica, dus ontwerp, aansturing én sensoren, als één geheel aan te pakken.’

Volgens Wisse kunnen de (bio)robots in principe industrie-breed worden ingezet, juist ook in het MKB. ‘De eerste toepassingen vinden we in de tuinbouw en in de metaalindustrie. Het gaat veelal om kleine bedrijfjes die nog heel veel repetitief handwerk verrichten, bijvoorbeeld dingen in doosjes stoppen of sorteren.’

Er is discussie over de vraag of (dit soort) robots werkgelegenheid zullen weghalen. Wisse maakt zich daar niet heel veel zorgen over. ‘Het is uiteraard wel verstandig om deze ontwikkeling scherp in de gaten te houden. Natuurlijk zullen er bepaalde taken worden overgenomen door robots; volgens mij trouwens niet zo zeer in Nederland maar meer in landen als China. Maar aan de andere kanten biedt de verdere ontwikkeling van dit soort robotica enorm veel kansen voor Nederland, ook in termen van werkgelegenheid.’

via: robotnieuws.blogspot.nl