AI-wetenschappers werken aan een alternatief voor de Turing-test. Deze test voor het meten van de intelligentie van een computer is verworden tot een oefening in misleiding en ontwijking, meent een van de felste critici. De basis voor de Turing-test is gelegd door de befaamde wetenschapper Alan Turing, die zich al in de jaren veertig van de vorige eeuw bezig hield met de vraag naar ‘denkende machines’. In 1950 draaide hij het perspectief in die vraag, vanuit het besef dat ‘denken’ een lastig te definiëren concept is.

via: robotnieuws.blogspot.nl