Rose maakt bekend per 1 juni 2015 haar activiteiten te hebben gestaakt. Het bedrijf achter de gelijknamige zorgrobot heeft onvoldoende financiële middelen kunnen aantrekken door de doorontwikkeling van de robot.

“Dat is jammer omdat hiermee een mooie innovatie kans (althans voorlopig) verkeken is maar ook jammer voor de enthousiaste medewerkers en voor de proeftuinprojecten, die met robot Rose in de zorg nog in uitvoering zijn. CbusineZ, de venture poot van de zorgverzekeraar CZ heeft de oprichting van Rose B.V. mogelijk gemaakt door 1/3 deel van de geraamde ontwikkelkosten te financieren. Het management van Rose B.V. en ook CbusineZ hebben er alles aan gedaan om andere financiers over de streep te trekken”, schrijft Rose op haar website.

Remotely operated service robot

Rose ontwikkelde een de remotely operated service robot (Rose), een zorgrobot bedoeld om de communicatie tussen ouderen en zorginstanties te verbeteren. Cliënten zouden via een beeldscherm in de robot direct in contact kunnen komen met zorgverleners op afstand. De robot kan door de cliënt zelf worden bediend, maar ook op afstand door zorgverleners.

Het bedrijf heeft zowel in Europa als Nederland aan verschillende subsidie rondes meegedaan. De opbrengst hiervan is volgens Rose echter te klein om haar activiteiten voort te kunnen zetten. In totaal zou slechts ene derde van he benodigde budget zijn opgehaald, waardoor te weinig ervaren engineers aan boord konden worden gehaald en er te weinig geld beschikbaar was voor de aanschaf van goede onderdelen. Ook was er door het krappe budget te weinig tijd beschikbaar om de ingezette ontwikkelingen te kunnen voltooien en oplossingen van anderen te integreren.

Proeftuinprojecten

Ondanks deze minimalistische opzet is er in minder dan twee jaar volgens Rose veel gepresteerd. Zo zijn er twee nieuwe robots gebouwd die in drie proeftuinprojecten bij drie zorginstellingen hebben gewerkt. Het bedrijf benadrukt dat de prestaties van deze robots nog lang niet het beoogde peil bereikt hadden, maar zowel de bewoners van deze instellingen als de zorgverleners enthousiast waren over de experimenten. Rose noemt het feit dat toekomstige gebruikers zo positief tegenover de komst van zorgrobots staan het grootste resultaat van de hele Rose operatie. Het bedrijf is dan ook blij met de vele aandacht voor zorgrobots in de media, wat het gebruik van robots in de zorg breder onder de aandacht heeft gebracht.

“Rose BV stopt, maar achter de schermen wordt er nog hard gewerkt om in ieder geval robot Rose een nieuw onderkomen te geven zodat de kennis niet verloren gaat en de ontwikkeling van robot Rose door kan gaan. We houden u op de hoogte”, besluit het bedrijf in een verklaring op haar website.

Via: visionandrobotics.nl