Mensen voeren allerlei sociale rituele uit om beter samen te kunnen werken. Denk hierbij aan elkaar de hand schudden als we elkaar ontmoeten. Onderzoekers van de Britse University of Bath stellen dat deze sociale rituele zoals een handdruk mogelijk ook helpen beter samen te werken met robots.

De onderzoekers stellen dat bij de ontwikkeling van robot de nadruk nu volledig ligt op het oplossen van technische uitdagingen, terwijl de wijze waarop mensen met robots omgaan minder aandacht krijgt. De onderzoekers zijn echter van mening dat de wijze waarop wij omspringen met robots van cruciaal belang is voor de toekomstige inzet van robots.

Humanoid robots

Robots kunnen voor allerlei doeleinden worden ingezet. Een voorbeeld zijn humanoid robots zoals de Nao van Aldebaran Robotics. Deze telepresence robot stelt gebruikers in staat met behulp van de robot fysiek aanwezig zijn in een ruimte, wat de telepresence-ervaring van gebruikers ten opzichte van een traditioneel videoconferencingsysteem fors moet verbeteren.

De onderzoekers willen deze ervaring zoveel mogelijk stroomlijnen en hebben daarom een proef opgezet met 120 deelnemers. De deelnemers zijn verdeeld in teams van twee, waarbij één deelnemer de koper speelt en één deelnemer de verkoper. Eén van de twee deelnemers wordt vertegenwoordigd door de Nao robot.

Handdruk op afstand

Dankzij de Nao konden beide deelnemers fysiek in dezelfde ruimte aanwezig zijn, terwijl zij zich in werkelijkheid beide op een andere locatie bevonden. Door de robots konden de deelnemers echter toch elkaar een handdruk geven. Hiervoor zijn sensoren aangebracht in de hand van de robot, die detecteert wanneer een handdruk wordt gegeven. Dit signaal wordt doorgestuurd naar de gebruiker, wiens hand gelijktijdig gaat trillen om een gevoel van ‘verbondenheid’ te creëren tussen de deelnemers.

“Het experiment toont aan hoe belangrijk het symbolische ritueel van handenschudden is in beoordelen van elkaars betrouwbaarheid en de bereidheid om samen te werken. Door een robotische avatar te gebruiken konden we demonstreren dat dit effect ook stand houdt als een persoon het gezicht van zijn gesprekspartner niet kan zien”, legt Dr. Chris Bevan, bij de University of Bath verbonden aan de faculteit Psychologie, uit.

Via: visionandrobotics.nl