Mensen op aarde kijken op verschillende manieren naar robots. Zo staan wij in het westen al snel sceptisch tegenover intelligente robots en willen vaak niet dat deze slimmer zijn dan ons. In Japan worden intelligente robots juist met open armen ontvangen. Regisseur Rob van Hattum onderzoekt dit fenomeen in de reportage ‘De robot als mens’ van Tegenlicht.

In het westen vinden we robots handig, maar zijn we van mening dat zij er niet te echt uit moeten zien en niet meer moeten kunnen dan wijzelf. Er wordt zelfs gewaarschuwd voor intelligente zelflerende robots die onze levens zouden kunnen overnemen. Japanners staan heel anders tegenover robots en ontvangen robots met open armen. Robots hebben in het land, net als andere voorwerpen, een ziel. Intelligente robots worden naar verwachting hierdoor veel sneller in Japan geaccepteerd dan in het westen.

Regisseur Rob van Hattum onderzoekt de cultureel-religieuze kaders aan de hand waarvan wij onze houding ten aanzien van nieuwe technologieën bepalen. Hij gaat in gesprek met de Japanse hoogleraar robotica Hiroshi Ishiguro, de Amerikaanse filosoof Daniel Dennett, Nederlandse hoogleraar Vanessa Evers en Japanse ‘roboethics researcher’ Naho Kitano. Bekijk de reportage hieronder.

Via: visionandrobotics.nl