Nederlanders hebben geen behoefte aan robots met een menselijk uiterlijk. De ideale sociale robot van de Nederlandse bevolking is een robot die niet teveel lijkt op een mens, zoals de robots die bijvoorbeeld in Japan worden geproduceerd. Mensen verwachten wel menselijke kenmerken bij een robot, maar het onderscheid tussen mens en robot moet zichtbaar blijven. Bovendien creëert een te menselijk uiterlijk een onrealistische hogere verwachting van de sociale robot. In de huiselijke omgeving is vooral de butler-robot favoriet.

Dit concludeert onderzoeker Maartje de Graaf van de Universiteit Twente die onlangs op dit onderwerp promoveerde. Het aantal robots in de maatschappij groeit snel. Robots werden altijd al ingezet in de industrie, denk aan het bouwen van een auto of het verplaatsen van pakketten in opslagruimten. Echter, tegenwoordig krijgen robots steeds vaker een sociale rol, zoals bijvoorbeeld in het onderwijs, de zorg en in de recreatieve sector.

Acceptatie van sociale robots vergroten

Om de maatschappelijke acceptatie van de sociale robots te vergroten blijken Nederlanders eerst overtuigd te moeten raken van het feit dat zij zo’n sociale robot nodig hebben en dat hun privacy niet in het geding komt. Ook zouden ontwikkelaars de sociale robots neer moeten zetten als statusobject die leuk zijn in de omgang en nuttige taken uitvoeren in en om het huis.

Uit het promotieonderzoek van de Graaf blijkt dat mensen na enige tijd robots gaan behandelen als een humaan object. “Hoewel de meeste mensen rationeel beseffen dat robots slechts geprogrammeerde machines zijn die sociaal gedrag stimuleren, lijken diezelfde mensen dit te vergeten wanneer zij met robots omgaan. Mensen hebben dan ook de neiging de robot humaan te behandelen of bijvoorbeeld te verzorgen.”

Sociale robots in de ouderenzorg

Sociale robots worden steeds vaker gebruikt in de ouderenzorg, voornamelijk om gezelschap te bieden. Robots zullen in de toekomst alleen maar socialer worden. Naar verwachting zorgt een dergelijke situatie dan ook voor een vruchtbare bodem voor de ontwikkeling van mens-robot relaties. Maartje de Graaf gaat in haar post-doc aan de Universiteit Twente onderzoeken of het hebben van een relatie met een sociale robot bijdraagt aan het psychologisch welzijn van deze ouderen

Via: visionandrobotics.nl