De arbeidsmarkt zal steeds meer beïnvloed worden door robots. We staan voor een technologische revolutie en moeten ons afvragen hoe we daar als samenleving mee omgaan.

Dit schrijft het Rathenau Instituut in het rapport ‘Werken aan de robotsamenleving: visies en inzichten uit de wetenschap over de relatie technologie en werkgelegenheid’. Het rapport is opgesteld op verzoek van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer. De Tweede Kamer wil inzichten uit de wetenschap en lessen uit de geschiedenis gebruiken als basis voor het komende politieke debat over de effecten van technologie op de arbeidsmarkt.

Robots dragen bij aan groei van arbeidsproductiviteit

Het onderzoek laat zien dat informatietechnologie, zoals robots en internet, bijdraagt aan de groei van arbeidsproductiviteit. De consensus onder economen dat innovatie niet tot baanverlies leidt, brokkelt echter sinds 2010 af. De invloed van informatietechnologie op werk verschilt. Vooral banen op mbo-niveau staan onder druk. Daarnaast maakt informatietechnologie ook de internationalisering en flexibilisering van arbeid mogelijk.

Tweede Kamerlid en commissievoorzitter Brigitte van der Burg nam het rapport in ontvangst. Ze zegt: “Het rapport geeft een gedeeld startbeeld op basis waarvan ieder vanuit zijn of haar maatschappijbeeld en politieke visie de mogelijkheden en risico’s kan aangeven die technologische ontwikkelingen nu en in de toekomst kunnen opleveren voor de werkgelegenheid en de economische groei.” De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer organiseert in september een expertmeeting om dieper in te gaan op de informatie uit het rapport.

Via: visionandrobotics.nl