Er moet een verbod komen op de productie van militaire robots. Human Rights Watch (HRW) en de Harvard Law School roepen de Verenigde Naties (VN) zo’n verbod in te stellen. De komende week organiseert de VN een conventie in Genève over conventioneel wagentuig, waarin ook militaire robots onder de aandacht zouden moeten komen.

Militaire robots, ook wel killer robots genoemd, moeten volgens HRW en de Harvard Law School verboden worden. Deze robots opereren geheel autonoom, kunnen zelf een vijand detecteren en bepalen zelf of deze vijand moet worden aangevallen. Zowel de bevelhebber, fabrikant van programmeurs van deze robots zijn volgens HRW en de Harvard Law School verantwoordelijk voor slachtoffers die hierbij vallen. Een wettelijk kader bestaat hiervoor echter niet.

De partijen willen daarom dat de VN zo’n wettelijk kader creëert en de productie, ontwikkeling en het gebruik van killer robots aan banden legt. Met name het gebrek aan menselijke controle op de wapensystemen zou reden zijn voor zorgen. Op dit moment zijn er overigens nog geen volledig autonome killer robots op de markt. Naar verwachting duurt dit echter niet lang meer.

Via: visionandrobotics.nl