Niet iedereen is vriendelijk tegen robots. Tijdens een proef met een robot die in een winkelcentrum werd geplaatst bleken opvallend veel jonge kinderen de robot te willen slaan, schoppen of hinderen.

Onderzoekers van de Ryukoku Universiteit, ATR Intelligent Robotics and Communication Laboratories en de Tokai Universiteit uit Japan hebben een robot bijna twee weken lang in een winkelcentrum geplaatst om de reacties van het winkelend publiek te kunnen peilen. Uit de proef is een interessante ontdekking naar voren gekomen. Kinderen blijken de robot opvallend vaak te willen mishandelen. Op negen van de dertien dagen werd de robot door kinderen aangevallen of gehinderd.

Slaan schoppen en armen omdraaien

Slaan, schoppen, armen omdraaien of expres in het pad van de robot gaan staan. Het kwam allemaal voor tijdens de proef. De onderzoekers beschrijven hun bevindingen in het rapport ‘Why Do Kids Abuse Robots?’. “Sommige kinderen versperden regelmatig het pad van de robot, ondanks dat de robot de kinderen meerdere keren vroeg hiermee op te houden. Ook hielden de kinderen hun handen voor de ogen van de robot of sloegen op diens hoofd”, schrijven de onderzoekers.

Kinderen bleken de robot tijdens de proef opvallend vaak te willen slaan, schoppen of hinderen (Bron foto: ‘Why Do Kids Abuse Robots?’)

De onderzoekers hebben 23 kinderen die de robots mishandelden gevraagd naar hun motieven. Allen bleken jonger te zijn dan 10. Van de 23 kinderen bleken slechts 3 een meisje te zijn; de overige 20 waren jongens. Opvallend is vooral dat bijna alle kinderen de robot als mens ziet. Slechts 13% van de kinderen gaf aan te denken dat de robot een machine is.

Redenen om robots te molesteren

Als reden om de robot aan te vallen noemen de kinderen onder andere nieuwsgierigheid, plezier en getriggerd worden door andere. Het merendeel van de kinderen gaf overigens niet expliciet aan de robot met hun acties ook daadwerkelijk pijn te willen doen. Tegelijkertijd gaf de helft van alle kinderen wel aan te merken dat de robot hinder ondervond van hun gedrag, wat geen reden was hiermee op te houden.

Via: visionandrobotics.nl